Theo đó, đợt 1 bắt đầu từ ngày 15-7 đến 30-8, đoàn kiểm tra sẽ tập trung tuyên truyền, nhắc nhở (chưa xử phạt) chủ xe chấp hành đúng các điều kiện an toàn khi tham gia giao thông. Đợt 2 bắt đầu từ ngày 1-9 đến 31-10, đây là thời gian diễn ra Tháng An toàn giao thông nên sẽ tập trung kiểm tra đột xuất tất cả các phương tiện tham gia giao thông. Nếu phương tiện không đạt về yêu cầu khí thải cũng như sử dụng còi hơi thì buộc chủ xe phải điều chỉnh cho phù hợp.

T.Hồng