Cụ thể, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân chỉ đạo, điều hành chung mọi hoạt động, trực tiếp chỉ đạo chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội và các chương trình cải cách hành chính, chống quan liêu, chương trình phòng chống tham nhũng.
 
Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thành Tài phụ trách lĩnh vực xây dựng, giao thông công chính, thông tin truyền thông kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo các chương trình về nhà ở, chống kẹt xe nội thị, giảm ô nhiễm môi trường.

Phó Chủ tịch Nguyễn Trung Tín phụ trách khối công- nông nghiệp, khoa học- công nghệ, khu vực kinh tế tập thể, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình xử lý rác, chương trình chống ngập nước.

Phó Chủ tịch Hứa Ngọc Thuận phụ trách khối văn xã kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo về an toàn vệ sinh thực phẩm, Ban Chỉ đạo xóa đói giảm nghèo, Chủ tịch Ủy ban Phòng chống HIV/AIDS...
 
Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Hồng phụ trách lĩnh vực tài chính, thuế kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác hội  nhập kinh tế quốc tế. Phó Chủ tịch Lê Minh Trí phụ trách khối an ninh và tư pháp, trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Công an TP, Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Bộ đội Biên phòng TP, Thanh tra TP...

T.Sương