Theo người dân sống gần khu vực, trước đây chính quyền địa phương đã khẳng định khi con đường trước rạch được mở rộng thì giải tỏa các hộ này, nay đường đã mở rộng nhưng gần chục căn nhà vẫn còn đó. “Chính quyền không cương quyết trong việc giải tỏa các hộ lấn rạch, trong khi nước thải sinh hoạt, nhà vệ sinh của các hộ này thải thẳng xuống rạch, gây ô nhiễm môi trường”- một người dân bức xúc.


Căn nhà mới được cất trên rạch Thới Thuận

Tin-ảnh: Th. Hồng