Khóa đào tạo này là một phần của đề án hỗ trợ 61 huyện nghèo đẩy mạnh XKLĐ, tạo điều kiện để lao động nghèo, chủ yếu là người dân tộc ở các tỉnh trên đi làm việc ở Hàn Quốc. Sau khi hoàn thành khóa học, người lao động được xét ưu tiên đăng ký dự kiểm tra cấp chứng chỉ tiếng Hàn EPS-KLT và dự tuyển sang Hàn Quốc làm việc.

Theo ông Nguyễn Thanh Hòa, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, từ khóa đào tạo tiếng Hàn trên được triển khai theo Quyết định 71/CP, Bộ LĐ-TB-XH sẽ nhân rộng, mỗi năm dành 1.000 chỉ tiêu đào tạo tiếng Hàn cho lao động các huyện nghèo để có khoảng 700-800 người nghèo được sang  Hàn Quốc làm việc.
N.Duy