Bảng hiệu khu phố nhếch nhác - Ảnh 1.

Bảng hiệu khu phố nhêch nhác

Theo người dân địa phương, tình trạng này xảy ra đã lâu nhưng không được chính quyền quan tâm khắc phục.

Tin-ảnh: T.Thảo