Biển báo móp méo - Ảnh 1.

Biển báo bị móp méo

Khiến người tham gia giao thông không đọc được thông tin, đồng thời gây mất mỹ quan đô thị (ảnh).

Tin-ảnh: H.T.Hùng