Theo người dân ở khu vực này, đống rác trên do những người buôn bán phế liệu gần đó vứt lại. Vì rác nằm ở chung cư bỏ hoang nên không được dọn dẹp, lâu ngày trở thành nơi đổ trộm rác của những người thiếu ý thức. “Mỗi lần tôi báo lên phường, có mấy người xuống kiểm tra rồi rác được dọn dẹp nhưng sau đó lại bị đổ trộm, mùi hôi thối gây ô nhiễm cả khu vực xung quanh” - một người dân cho biết.

Tin-ảnh: H.Thiệu