Đổ rác ở khu vực có biển cấm - Ảnh 1.

Đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp xử lý, trả lại cảnh quan sạch đẹp cho Bến xe Chợ Lớn.

Tin-ảnh: Đ.T.Thành