Cứu trợ phải bằng con tim lẫn lý trí

Hoạt động cứu trợ không chỉ bằng con tim, tấm lòng mà còn phải thực hiện thật bài bản, hiểu biết các quy định của pháp luật

Cứu trợ phải bằng con tim lẫn lý trí
Xem thêm