Đường nát như tương - Ảnh 1.

Mặt đường chi chít ổ voi, ổ gà

Mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, đầy "ổ gà, ổ voi" rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tin-ảnh: T.Thảo