Đó là thông tin được ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn (Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn) công bố chiều 19-10.


Hơn 100.000 vé tàu Tết đang chờ người mua

Hơn 100.000 vé tàu Tết đang chờ người mua

Theo ông Văn, trong tổng số vé còn lại thì giai đoạn trước Tết (từ 17 -1- 2017 đến 26 -1 - 2017) còn 33.267 vé đi và đến các ga Sài Gòn, Biên Hòa, Nha Trang, Huế, Hà Nội.

Giai đoạn sau Tết (từ 31-1-2017 đến 12-2-2017) còn 73.629 vé đi và đến các ga Hà Nội, Đông Hà, Biên Hòa, Sài Gòn, Huế đến Nha Trang.

Đặc biệt, ông Văn cho hay hiện tại Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đang tạm khóa chỗ trên một số toa xe để đưa vào cải tạo, nâng cấp thành các toa xe chất lượng cao. Kể từ đầu tháng 12 - 2016 sẽ bắt đầu bán toàn bộ số chỗ trên các toa xe được cải tạo để phục vụ hành khách, số chỗ dự kiến là 15.300 vé.

T.Đồng