Luật có sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thực hiện các chế độ của phạm nhân trong quá trình chấp hành án.

Pháp nhân thương mại thi hành án thế nào?

Luật dành toàn bộ Chương XI với 12 điều quy định về thi hành án đối với pháp nhân thương mại. Theo đó, khi nhận quyết định thi hành án, pháp nhân thương mại phải công bố trên trang thông tin điện tử, ấn phẩm của mình và niêm yết công khai tại trụ sở chính, địa điểm kinh doanh.

Hồ sơ thi hành án đối với pháp nhân thương mại gồm: bản án, quyết định do tòa án ban hành có hiệu lực pháp luật; quyết định thi hành án; giấy triệu tập người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại; tài liệu cưỡng chế thi hành án (nếu có)…

Kiểm tra cơ thể người chấp hành án

Điều 28, Luật Thi hành án hình sự 2019 đề cập đến việc tiếp nhận người chấp hành án phạt tù. Theo đó, cơ quan chức năng có trách nhiệm kiểm tra thông tin, khám sức khỏe người chấp hành hình phạt tù. 

Đặc biệt, cơ quan có thẩm quyền phải kiểm tra cơ thể người chấp hành hình phạt tù để xử lý đồ vật mang theo trước khi đưa vào buồng giam. Việc kiểm tra thân thể nam giới do cán bộ nam thực hiện, thân thể nữ giới do cán bộ nữ thực hiện và phải kiểm tra tại nơi kín đáo.

Luật nghiêm cấm 10 nhóm đồ vật mang vào buồng giam (vũ khí, vật liệu nổ; độc dược, thiết bị điện tử; tranh ảnh, băng đĩa có nội dung phản động…).

Giám định tâm thần đối với người được tạm đình chỉ

Tại Điều 37 trong luật trên, cơ quan chức năng đề nghị trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với người được tạm đình chỉ thi hành án phạt tù có dấu hiệu nghi mắc bệnh tâm thần, hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức. 

Nếu đối tượng phục hồi sức khỏe thì đưa đến nơi chấp hành án và thông báo cho chánh án tòa án đã ra quyết định tạm đình chỉ. Trong trường hợp người đó chưa phục hồi thì tiếp tục được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. 

Nếu cơ quan giám định xác định đối tượng mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức thì cơ quan có thẩm quyền đưa người bệnh vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bắt buộc.

Đây là điểm mới trong Luật Thi hành án hình sự 2019. Trước đây, người được tạm đình chỉ do bị bệnh nặng và khó xác định tình trạng sức khỏe sẽ được trưng cầu giám định y khoa cấp tỉnh, cấp quân khu.

Di Lâm