Mối nguy cây đổ - Ảnh 1.

Đề nghị cơ quan chức năng cưa bỏ những cành vươn ra phía lòng đường để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Tin-ảnh: H.T.Hùng