Mời tham gia cuộc thi Lắng nghe người dân hiến kế lần 3 - Ảnh 1.
A.Thanh