Tăng lương cơ sở lên 1.300.000 đồng

Theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên 1.300.000 đồng/tháng kể từ ngày 1-7.

Mức lương cơ sở này sẽ dùng làm căn cứ để tính: Mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại điều 2 Nghị định 47; mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Điển hình: Tăng mức phí tham gia BHYT hộ gia đình (theo quy định của Luật BHYT), mức tham gia BHYT hộ gia đình là 4,5% lương cơ sở; tăng mức đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện; tăng hàng loạt công tác phí cho cán bộ, công chức; tăng mức trợ cấp thai sản (trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi).

Để thuận tiện trong việc thực hiện mức lương cơ sở mới, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 02/2017/TT-BNV (bãi bỏ Thông tư 05/2016/TT-BNV) hướng dẫn chi tiết cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đại biểu HĐND; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố…

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bị lưu giữ

Nghị định 169/2016/NĐ-CP về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam quy định hàng hóa xuất nhập khẩu bị lưu giữ do người nhận hàng không đến nhận hoặc từ chối nhận hàng:

- Người vận chuyển được mang bán đấu giá nhưng phải làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa theo quy định.

- Ngoài hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định, người vận chuyển phải nộp kèm các giấy tờ sau đây cho cơ quan hải quan: Văn bản đề nghị làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa đối với hàng hóa bị lưu giữ; bản chính bằng chứng liên quan đến việc thông báo về hàng hóa bị lưu giữ theo quy định tại điều 7 của nghị định này.

Sắp xếp lại thời gian làm việc của giáo viên dạy nghề

Thông tư 07/2017/TT-BLĐTBXH quy định về chế độ làm việc của nhà giáo giảng dạy tại trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó, giữ nguyên quy định về thời gian làm việc của nhà giáo dạy cao đẳng, trung cấp là 44 tuần/năm, chế độ tuần làm việc 40 giờ nhưng sắp xếp và phân bổ lại thời gian làm việc như sau: Thực hiện công tác giảng dạy/giáo dục học viên/học sinh/sinh viên: trình độ cao đẳng: 32 tuần; trình độ trung cấp: 36 tuần; học tập, bồi dưỡng chuẩn hóa/nâng cao, nghiên cứu khoa học: trình độ cao đẳng từ 12 tuần xuống còn 8 tuần; trình độ trung cấp từ 8 tuần xuống còn 4 tuần; thực tập tại doanh nghiệp/cơ quan chuyên môn: 4 tuần.

Trường hợp không sử dụng hết thời gian học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thì quy đổi thời gian còn lại sang công tác giảng dạy hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác do hiệu trưởng/giám đốc giao.

Huỳnh Hiếu