Nhựa Bình Minh ủng hộ đồng bào bị thiên tai phía Bắc - Ảnh 1.

Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh trao số tiền 150.000.000 đồng cho Ban Biên tập Báo Người Lao Động Ảnh: TẤN THẠNH

Ông Bông Hoa Việt, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nhựa Bình Minh, chia sẻ với Báo Người Lao Động, trong tổng số tiền trên thì 82.840.000 đồng là từ sự đóng góp của 1.000 công nhân, số còn lại do ban giám đốc công ty ủng hộ.

Đ.Phượng