Bữa tiệc rác ở hai đầu cầu Him Lam, nhìn thôi đã ngán. Ảnh chụp 23-2.

Rác đầy ở hai đầu cầu Him Lam. Ảnh chụp ngày 23-2.

Chân cầu Nguyễn Văn Cừ cũng đã kịp trở thành “điểm tập kết rác”.

Chân cầu Nguyễn Văn Cừ cũng đã kịp trở thành “điểm tập kết rác”.

Rác nằm giữa đường cũng có luôn!

Rác nằm giữa đường 

Lối đi dành cho người đi bộ ở cầu Ông Lãnh đã bị rác xâm lăng từ lâu

Lối đi dành cho người đi bộ ở cầu Ông Lãnh đã bị rác xâm lăng từ lâu

Còn ở câu Kênh tẻ thì chỉ có thể nói: Rác trên, rác dưới đủ cả!

Rác khắp cầu Kênh Tẻ

Rác thế này chắc không phải mới dọn hôm qua!Mỗi người một bao, thi nhau ta vứt lên cầu! Câu hỏi đặt ra ở đây: Ai chịu trách nhiệm "làm đẹp" cho các cây cầu ngập rác trên?
BÁCH KHOA - HÀ TÂM