Từ ngày 1-12, nhiều quy định mới vừa được các ngành chức năng ban hành sẽ có hiệu lực thi hành.

Cụ thể: Thông tư 102/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 3/2017/NĐ-CP ngày 16-1-2017 của Chính phủ về kinh doanh casino. Theo đó, để tham gia chơi tại điểm kinh doanh casino, người Việt Nam phải chứng minh có đủ năng lực về tài chính. Hồ sơ gồm: Các chứng từ chứng minh có thu nhập chịu thuế từ bậc 3 trở lên theo quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân trong vòng 1 năm trước khi vào chơi; chứng minh có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên. 

Doanh nghiệp (DN) kinh doanh casino được phép thí điểm cho người Việt Nam vào chơi có trách nhiệm lưu giữ các hồ sơ theo quy định tối thiểu 5 năm kể từ ngày cho phép người Việt Nam vào chơi casino. DN kinh doanh casino phải mở sổ theo dõi hoặc thẻ điện tử để kiểm soát các đối tượng được phép chơi tại điểm kinh doanh casino.

Thông tư số 39/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở, gồm các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, hóa chất, vật tư để chăm sóc sức khỏe ban đầu, nâng cao sức khỏe, dự phòng và điều trị áp dụng đối với các cơ sở y tế tại tuyến y tế cơ sở (huyện và xã) và người dân, gồm: Gói dịch vụ do quỹ BHYT chi trả và gói dịch vụ phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng và nâng cao sức khỏe.

Người tham gia BHYT khi sử dụng các dịch vụ y tế thuộc gói dịch vụ y tế cơ bản được hưởng quyền lợi theo phạm vi được hưởng và mức hưởng theo quy định; sử dụng các dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế và các quyền lợi khác (không thuộc gói dịch vụ y tế cơ bản) tại các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc được cơ quan BHXH thanh toán theo quy định về BHYT.

Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dự phòng và nâng cao sức khỏe để thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu y tế - dân số do kinh phí của Chương trình mục tiêu y tế - dân số chi trả. Kinh phí, nội dung, mức chi thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Thông tư số 101/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24-1-2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Theo đó, DN kinh doanh đặt cược phải hạch toán riêng các khoản doanh thu, chi phí và lợi nhuận liên quan hoạt động kinh doanh đặt cược và phải theo dõi riêng các khoản mục này trên sổ sách kế toán và báo cáo tài chính.

Theo Bộ Tài chính, trường hợp các khoản doanh thu, chi phí liên quan hoạt động kinh doanh đặt cược gắn với hoạt động kinh doanh khác của DN thì được thực hiện như sau: DN kinh doanh đặt cược không hạch toán riêng được doanh thu từ hoạt động kinh doanh đặt cược với doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác thì toàn bộ doanh thu không tách riêng được là doanh thu dùng để tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh đặt cược. 

Trường hợp các khoản chi phí vừa liên quan đến hoạt động kinh doanh đặt cược vừa gắn với hoạt động kinh doanh khác của DN thì DN kinh doanh đặt cược phân bổ các khoản chi phí theo tỉ lệ phần trăm giữa doanh thu từ hoạt động kinh doanh đặt cược so với tổng doanh thu của DN. 

Theo Thông tư 102/2017 của Bộ Tài chính, DN kinh doanh casino phải mở sổ theo dõi hoặc thẻ điện tử để kiểm soát các đối tượng được phép chơi tại điểm kinh doanh casino.

Trường Hoàng