Có hiệu lực từ ngày 1-8, Nghị định (NĐ) 86/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Trường mầm non nước ngoài được nhận trẻ VN dưới 5 tuổi

Theo NĐ này, cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài được phép tiếp nhận học sinh (HS) Việt Nam vào học chương trình giáo dục của nước ngoài (GDNN) mà không giới hạn độ tuổi. Tuy nhiên, số HS Việt Nam học chương trình GDNN phải thấp hơn 50% tổng số HS. Đây là điểm mới so với quy định hiện hành không cho phép tiếp nhận HS Việt Nam không đủ 5 tuổi vào học chương trình GDNN. Ngoài ra, HS Việt Nam học chương trình GDNN phải được học các nội dung bắt buộc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cũng theo NĐ này, thời hạn hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không quá 50 năm, tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng không dài hơn thời hạn thuê đất. Trong khi đó, thời hạn hoạt động của liên kết đào tạo, liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài không quá 5 năm, kể từ ngày phê duyệt và có thể được gia hạn, mỗi lần gia hạn không quá 5 năm và không quá thời hạn thỏa thuận hoặc hợp đồng hợp tác giữa các bên liên kết.

Những quy định có hiệu lực từ tháng 8-2018 - Ảnh 1.

Nghị định 87/2018/NĐ-CP của Chính phủ “cởi trói” cho doanh nghiệp kinh doanh khí.Ảnh: Tấn Thạnh

Kiểm tra đột xuất nếu nghi ngờ bơm tạp chất vào tôm

Có hiệu lực từ ngày 24-8, Thông tư 7/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) quy định về kiểm tra tạp chất trong tôm và sản phẩm tôm. Theo đó, Thanh tra Bộ NN-PTNT, Chi cục NAFIQAD, các cơ quan chuyên môn khác theo phân công của sở NN-PTNT có thể thường xuyên kiểm tra việc chấp hành quy định về kiểm soát, ngăn chặn tạp chất trong tôm kết hợp kiểm tra, đánh giá điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và kiểm tra, chứng nhận lô hàng xuất khẩu của các cơ sở theo quy định của Bộ NN-PTNT về kiểm tra, đánh giá điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và kiểm tra cấp giấy chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu. Ngoài ra, cơ quan kiểm tra có thể kiểm tra đột xuất khi có thông tin vi phạm.

Cơ quan kiểm tra sẽ thu thập tài liệu, chứng cứ, thông tin theo nội dung kiểm tra, kết hợp phỏng vấn và thẩm tra báo cáo giải trình của cơ sở khi cần thiết; lấy mẫu, kiểm tra tại chỗ; lấy mẫu lưu; kiểm tra tạp chất tại phòng kiểm nghiệm.

Tăng trợ cấp người có công

Chính phủ vừa ban hành NĐ 99/2018/NĐ-CP quy định mức trợ cấp (TC), phụ cấp (PC) ưu đãi đối với người có công với cách mạng, có hiệu lực từ ngày 27-8 thay thế NĐ 70/2017/NĐ-CP. Theo đó, Chính phủ tăng mức chuẩn để xác định các mức TC, PC ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ 1.417.000 đồng lên 1.515.000 đồng.

Như vậy, mức TC tiền tuất đối với thân nhân của một liệt sĩ là 1.515.000 đồng, 3 liệt sĩ trở lên là: 4.545.000 đồng/tháng; Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến là 1.270.000 đồng; thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hưởng PC 760.000 đồng/tháng; thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng hưởng TC 1.558.000 đồng/tháng; TC tiền tuất đối với thân nhân của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần là: 850.000 đồng/tháng; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày: 909.000 đồng/tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng hưởng PC 1.515.000 đồng/tháng... 

"Cởi trói" doanh nghiệp kinh doanh khí

Có hiệu lực từ ngày 1-8, NĐ 87/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh khí, trong đó nêu rõ điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ LPG chai; điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí như: có bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn hoặc có chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường hoặc có hợp đồng thuê bồn, thuê chai LPG; đáp ứng các điều kiện về PCCC theo quy định của pháp luật… Đồng thời, NĐ nhấn mạnh các yêu cầu về an toàn PCCC.

Theo NĐ mới, nhiều điều kiện kinh doanh khí, đặc biệt là những yêu cầu về quy mô kinh doanh tối thiểu, đã được bãi bỏ.

Trường Hoàng