NHỮNG TẤM GƯƠNG HIẾU THẢO (*): Sống với năng lượng tích cực nhất

Sinh ra với đôi chân tật nguyền nhưng chưa bao giờ chị ngừng cố gắng vươn lên, sống lạc quan, yêu đời để mẹ già và em gái bị thiểu năng trí tuệ có thể nương tựa vào