Rác bủa vây - Ảnh 1.

Rác bủa vây từ mặt cầu xuống suối

Trên cầu có đống rác bốc mùi nặng nề, dưới suối rác cản trở dòng chảy và gây ô nhiễm (ảnh). Cuộc sống của người dân xung quanh cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Tin-ảnh: H.T.Hùng