Đây là điểm nổi bật trong Nghị định số 141/2018/NĐ-CP (NĐ 141) sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Nghị định số 141 nêu rõ phạt tiền từ 80-100 triệu đồng đối với tổ chức yêu cầu người khác đặt cọc hoặc nộp một khoản tiền nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp. Hay những tổ chức yêu cầu người khác mua một số lượng hàng hóa nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp; cho người tham gia bán hàng đa cấp nhận tiền hoặc lợi ích kinh tế khác từ việc giới thiệu người khác tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp mà không phải từ việc mua, bán hàng hóa của người được giới thiệu đó.

Sắp có thuốc đặc trị kinh doanh đa cấp - Ảnh 1.

Hàng trăm người tham dự buổi thuyết giảng giới thiệu sản phẩm tại một công ty bán hàng đa cấp (ảnh: N.Mai)

Mức phạt trên cũng áp dụng đối với tổ chức từ chối chi trả các khoản hoa hồng, tiền thưởng hay lợi ích kinh tế khác mà người tham gia bán hàng đa cấp có quyền hưởng.

Tương tự, tổ chức cung cấp thông tin gian dối liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp cũng chịu mức phạt như trên (thông tin về hàng hóa, doanh nghiệp…).

Bên cạnh đó, NĐ 141 cho phép áp dụng mức phạt từ 60 – 100 triệu đồng đối với tổ chức không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ mua lại hàng hóa đúng quy định.

Đặc biệt, cơ quan quản lý có quyền phạt tiền gấp đôi mức tiền phạt ở trên nếu hành vi vi phạm được thực hiện trên địa bàn từ 2 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương trở lên. Tức là, mức phạt có thể lên tới 200 triệu đồng.

Nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, Chính phủ bổ sung mức phạt từ 20-50 triệu đồng đối với cá nhân có sai phạm liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

NĐ 141 chính thức có hiệu lực từ 25-11-2018.

Di Lâm