Sở Tư pháp TP HCM vừa có thông báo cảnh báo người dân không thực hiện giao dịch về nhà đất thông qua hình thức lập vi bằng ghi nhận việc giao - nhận tiền giữa các bên.

Theo Sở Tư pháp TP, vi bằng do thừa phát lại lập ra chỉ ghi nhận những sự kiện, hành vi mà thừa phát lại trực tiếp chứng kiến. Vi bằng do thừa phát lại tạo lập không chứng nhận hợp đồng, giao dịch liên quan đến nhà đất.

Trước tình hình nhiều người hiểu sai về vi bằng, Sở Tư pháp TP HCM nhắc nhở thừa phát lại trên địa bàn TP phải có trách nhiệm giải thích cho khách hàng hiểu rõ quy định pháp luật và giá trị pháp lý của vi bằng. Thừa phát lại không được cố tình lập vi bằng việc mua, bán nhà đất thông qua hình thức ghi nhận việc giao-nhận tiền; hoặc lập vi bằng ghi nhận việc giao nhận tiền.

Trong trường hợp thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận hành vi giao-nhận tiền giữa các bên thì vi bằng chỉ có giá trị chứng minh bên này có giao và bên kia có nhận một khoản tiền. Vi bằng này không xác nhận hay chứng nhận đối với giao dịch khác, cụ thể là việc chuyển nhượng tài sản.

Người dân có thể phản ánh hoạt động của thừa phát lại về Sở Tư pháp TP qua số điện thoại đường dây nóng (028) 38.223.292 hoặc (028) 38.225.368. Thời gian tiếp nhận phản ánh trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

Di Lâm