Theo đó, thời gian qua, địa phương thường xuyên nhận đơn phản ánh, kiến nghị của cư dân và đã tổ chức 5 cuộc họp tiếp xúc, đối thoại với cư dân. Những phản ánh của Báo Người Lao Động đúng với những bức xúc vốn có của cư dân.

Hiện tại, UBND quận Bình Tân đã kiến nghị Sở Xây dựng TP xử lý dứt điểm kiến nghị của cư dân về nội dung: thu - chi bất minh của ban quản trị, thay đổi phần diện tích chung... Để bảo đảm tính khách quan, UBND quận kiến nghị thẩm quyền sở thanh tra toàn diện công tác quản lý, vận hành chung cư.

Ngoài ra, UBND quận sẽ tiếp tục giám sát các hoạt động quản lý, vận hành lô A, chung cư Tân Tạo 1 bảo đảm công khai, đúng quy định pháp luật.

L.Phong