UBND quận 4 cũng giao UBND phường 1 theo dõi, kiểm tra việc tháo dỡ của Công ty Địa ốc Fico. Nếu quá thời hạn trên mà công ty chưa thực hiện, UBND phường 1 phối hợp với các đơn vị liên quan tháo dỡ phần kiến trúc này trước ngày 1-9. UBND phường 1 cũng được giao vận động cư dân tháo dỡ băng-rôn đã treo. Phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm phối hợp UBND phường 1 theo dõi và kịp thời tham mưu UBND quận 4 xử lý sau khi có ý kiến của Sở Xây dựng TP.

Trước đó, ngày 27-8, Thanh tra Sở Xây dựng TP đã có buổi làm việc để giải quyết kiến nghị của Ban Quản trị chung cư Vạn Đô (Báo Người Lao Động ngày 28-8 đã có bài viết "Cho xây rồi lại yêu cầu tháo dỡ"). Trong ngày 29-8, UBND phường 1 đã lấy ý kiến cư dân về hạng mục quán cà phê dưới sảnh A. Có 164/324 hộ dân (50,6%) đề nghị Công ty Địa ốc Fico dừng thi công và tháo dỡ toàn bộ phần xây lắp ở khu vực 1.01 tại sảnh A.

S.Đông