Ông Hoàng Tuấn Vinh, Phó Chủ tịch UBND phường 1, cho biết hiện phường đã làm xong hệ thống điện dân lập mới ở phía trên đường dây điện cũ bảo đảm an toàn hơn. Ngoài ra, phường đã làm việc với Công ty Điện lực Chợ Lớn để làm thủ tục lắp đồng hồ riêng cho điện dân lập và tháo đường dây điện cũ.

Thòng lọng chực chờ gây họa - Ảnh 1.

Đối với cáp viễn thông, phường sẽ làm việc lại với các nhà mạng có dây đi qua và yêu cầu làm gọn. Nếu các đơn vị này không phối hợp, sẽ nhờ ngành điện lực cắt bỏ. Trước mắt, phường sẽ kiểm tra và làm gọn các đường dây chùng xuống để bảo đảm an toàn cho người dân.

Tin-ảnh: H.Thiệu