Cụ thể, quy chế mới đã chấp nhận cả các sách chuyên khảo, các công bố tại tạp chí trong nước có chất lượng tốt theo đánh giá của Hội đồng Giáo sư Nhà nước nếu nghiên cứu sinh là tác giả chính. Trong khi trước đây, chỉ công nhận các bài báo, cáo cáo khoa học được đăng trên các tạp chí nước ngoài.

Ngoài ra, nếu nghiên cứu sinh được nhận một giải thưởng chính thức của cuộc thi quốc gia, quốc tế được cộng nhận bởi cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền đối với lĩnh vực nghệ thuật và nhóm ngành thể dục thể thao cũng có thể được chấp nhận…

Từ 15-8-2021, nới điều kiện để trở thành tiến sĩ - Ảnh 1.

Theo quy chế mới, tiêu chuẩn trở thành tiến sĩ được quy định có phần cởi mở hơn

Ngoài ra, cũng từ 1-8-2021, ngày Thông tư số 02/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ, có hiệu lực sẽ bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ với công chức. Cụ thể, ở tất cả các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và văn thư đã không còn yêu cầu chứng chỉ về trình độ ngoại ngữ và tin học trong tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng. Thay vào đó, chỉ còn yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ phù hợp, tùy theo yêu cầu trong tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của từng ngạch. Việc thay đổi này nhằm tiết kiệm chi phí cho xã hội, ước tính giúp đội ngũ công chức giảm được 1.000 tỉ đồng từ việc đi học để lấy chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Cạnh đó, từ ngày 15-8-2021, ngày Thông tư 03/2021/TT-BNV có hiệu lực sẽ thay đổi quy định về nâng bậc lương cho công chức. Trước tiên, thông tư này bổ sung trường hợp được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên, đó là thời gian cán bộ, công chức, viên chức tham gia phục vụ tại ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, bổ sung thêm một số khoảng thời gian không tính để xét nâng bậc lương thường xuyên, gồm: Thời gian đào ngũ; thời gian thử thách khi hưởng án treo; thời gian nghỉ công tác chờ tuổi nghỉ hưu. Tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức cũng được thay đổi từ ngày 15-8-2021. Theo đó, cán bộ, công chức được đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên sẽ được nâng bậc lương thường xuyên (trước đây là "hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế năng lực" cũng thuộc diện được nâng bậc lương). Thông tư 03 bổ sung thời gian được tính xét nâng bậc lương thường xuyên cho công chức cũng bổ sung thêm nhiều khoảng thời gian không được tính để được hưởng quyền lợi này.

Song song đó, các quy định như: Áp dụng khung giá nước sạch sinh hoạt mới; quy định mới về thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh; ba trường hợp dừng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, ban hành mẫu hộ chiếu mới có gắn chip… cũng có hiệu lực từ tháng 8-2021.

Trường Hoàng