Sở Giao thông Vận tải TP HCM vừa có thông báo khẩn, yêu cầu tất cả các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch... tạm ngừng việc đào tạo trực tiếp lý thuyết, tổ chức kiểm tra cấp giấy chứng nhận sơ cấp, chứng chỉ nghề, công tác sát hạch cho tất cả các hạng giấy phép lái xe từ 7 giờ ngày 8-5 cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, thủ trưởng các đơn vị cân nhắc chủ động quyết định và chịu trách nhiệm lựa chọn hình thức, cách thức triển khai dạy - học lý thuyết trên mạng internet, dạy thực hành lái xe đảm bảo thực hiện đầy đủ theo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19.

Các đơn vị phải thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ y tế và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP HCM, đặc biệt là yêu cầu 5K.

Từ ngày 8-5, TP HCM ngưng đào tạo, sát hạch tất cả các hạng giấy phép lái xe - Ảnh 1.

TP HCM ngưng đào tạo, sát hạch tất cả các hạng giấy phép lái xe từ 7 giờ ngày 8-5. Ảnh: THU HỒNG.

Đồng thời, báo cáo các hình thức dạy và học trên mạng intemet trong công tác đào tạo lái xe đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông Vận tải TP.

Sở Giao thông Vận tải TP yêu cầu các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch nghiêm túc thực hiện đầy đủ nội dung trên. Khi có vấn đề khó khăn, vướng mắc phải báo cáo sở, ngành kịp thời giải quyết.

Riêng đối với các trường hợp chưa hoàn tất kỳ kiểm tra, cho phép tổ chức kiểm tra lại, kiểm tra bổ sung cấp giấy chứng nhận sơ cấp, chứng chỉ nghề cuối khóa sao cho đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP HCM, đặc biệt là yêu cầu 5K.
Từ ngày 8-5, TP HCM ngưng đào tạo, sát hạch tất cả các hạng giấy phép lái xe - Ảnh 3.
Ý Linh - Thu Hồng