Quan điểm về việc giải phóng phụ nữ, quyết giành bằng được những quyền lợi cho phụ nữ Việt Nam, luôn thể hiện trong tầm nhìn sâu rộng, trí tuệ uyên bác, đạo đức cao đẹp và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng chính là vấn đề luôn canh cánh trong lòng Người - vị lãnh tụ vô cùng kính yêu của dân tộc và nhân dân ta.

Làm rõ những việc cần làm

Nhân ngày Gia đình Việt Nam đang đến gần (28-6), xin trao đổi một số vấn đề về quan điểm và tình cảm của Bác dành cho phụ nữ Việt Nam, để chúng ta cùng suy ngẫm học tập và làm theo.

Sinh thời, Bác Hồ có quan điểm rất sâu sắc về thân phận của người phụ nữ Việt Nam. Cụ thể, ngày 4-4-1926, tại Quảng Châu - Trung Quốc, bằng bút danh Mộng Liên, Người viết và công bố bài báo ngắn với tiêu đề "Về sự bất công", gửi mục "Dành cho phụ nữ" của một tờ báo, nội dung có đoạn: "Ở An Nam, chúng ta nói: Đàn bà phải quanh quẩn trong bếp. Trong xã hội và trong gia đình, người phụ nữ bị hạ thấp tột bậc và không được hưởng chút quyền gì. Hỡi chị em! Vì sao chị em lại phải chịu sự áp bức bất công này?".

Qua bài báo, Chủ tịch Hồ Chí Minh bày tỏ sự căm phẫn trước những hành vi đối xử bất công đối với phụ nữ, đồng thời qua đó tuyên truyền làm rõ những việc cần làm nhằm đấu tranh giành quyền bình đẳng cho phụ nữ.

Xã hội tốt, gia đình càng tốt - Ảnh 1.

Bác Hồ trong một lần đến tham dự hội nghị của Công đoàn. (Ảnh tư liệu của Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Tầm nhìn xa

Khi nói chuyện tại hội nghị cán bộ thảo luận dự thảo Luật Hôn nhân - Gia đình ngày 10-10-1959, Bác căn dặn: "... Nói phụ nữ là nói phân nửa xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người. Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa. Rất quan tâm đến gia đình là đúng và nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội mà phải chú ý hạt nhân cho tốt...".

Nghiên cứu một số việc cụ thể có tính điển hình trong vô vàn những quan điểm, tư tưởng, đạo đức và tình cảm, trách nhiệm của Bác Hồ dành cho phụ nữ Việt Nam, chúng ta càng thấy sự bao la trong tình thương yêu của Bác, thấy được tầm nhìn xa, trông rộng của một lãnh tụ thiên tài, một danh nhân văn hóa thế giới.

Thấm nhuần những lời dạy của Bác về sự quan tâm chăm lo cho phụ nữ, Đảng ta luôn có những chủ trương đúng đắn, kịp thời và sâu sát về vấn đề rất nhân văn này. Theo đó, trong chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 được thông qua tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, nêu rõ: "... Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; thực hiện tốt bình đẳng giới, sự tiến bộ của phụ nữ; chăm sóc, giáo dục và bảo vệ quyền trẻ em...". Tại Đại hội lần thứ XII của Đảng, Trung ương chỉ rõ: "Coi trọng chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; xây dựng gia đình hạnh phúc".

Như vậy là bằng sự quan tâm thấu đáo của Đảng và với trách nhiệm của toàn xã hội, lực lượng phụ nữ Việt Nam, mà trước hết là đội ngũ cán bộ nữ các cấp, sẽ phát huy tốt hơn nữa tinh thần đoàn kết, sáng tạo, năng động, dám nghĩ, dám làm trong mọi lĩnh vực hoạt động của mình; vừa thực hiện tốt thiên chức làm mẹ, làm vợ vừa làm tốt vai trò của người cán bộ phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới, đáp ứng sự mong mỏi, tin yêu của Đảng, chính quyền và nhân dân cả nước. 

Thương yêu nhau như anh em

Tham dự đại hội Liên hoan Phụ nữ "Năm tốt" vào ngày 30-4-1964, Bác Hồ căn dặn về điều thứ 5 trong phong trào "Năm tốt" tức là xây dựng gia đình, nuôi dạy con cái tốt. Gia đình có nghĩa cũ và nghĩa mới, nghĩa hẹp và nghĩa rộng. Gia là nhà. Đình là sân. Theo nghĩa cũ thì gia đình chỉ giới hạn hẹp hòi trong một cái nhà, cái sân; nghĩa là chỉ lo cho cha mẹ, vợ con trong nhà mình ấm no yên ổn, ngoài ra ai nghèo khổ mặc ai. Như thế là ích kỷ, không tốt. Theo nghĩa mới thì gia đình rộng rãi hơn, tốt đẹp hơn. Ví dụ, những người cùng lao động trong một nhà máy, trong một cơ quan, trong một hợp tác xã... đều phải đoàn kết và thương yêu nhau như anh em trong một gia đình. Rộng ra nữa là đồng bào cả nước đều là anh em trong một đại gia đình. Ông cha ta có câu: "Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng".

Mai Lịch