Biển, đảo Việt Nam là một bộ phận cấu thành chủ quyền quốc gia, là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh, tuyến phòng thủ hướng Đông của đất nước, gắn bó mật thiết với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quản lý, khai thác đi đôi với bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển, làm cho đất nước giàu mạnh là quan điểm nhất quán của Đảng, nhà nước ta.

Nhiều khó khăn, thách thức

Kế thừa và phát huy ý thức chủ quyền biển, đảo của ông cha trong lịch sử dựng nước và giữ nước, cũng như nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng và nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách về biển, đảo. Trong đó, Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển.

Cảnh sát biển Việt Nam có chức năng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất với Đảng, nhà nước về chính sách, pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trong vùng biển Việt Nam; quản lý về an ninh, trật tự, an toàn và bảo đảm việc chấp hành pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế theo thẩm quyền.

Bản lĩnh Cảnh sát biển Việt Nam - Ảnh 1.

Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. (Ảnh do tác giả cung cấp)

Thời gian qua, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc có những khó khăn, thách thức. Tình hình quốc tế, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, những nhân tố mới xuất hiện tác động trực tiếp đến tình hình biển Đông. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo giữa các nước trong khu vực diễn ra gay gắt, tiềm ẩn nguy cơ xung đột, mất ổn định.

Ở trong nước, sự phối hợp, thống nhất nhận thức và hành động về chủ quyền biển, đảo của một bộ phận nhân dân chưa cao. Các thế lực thù địch ra sức lợi dụng vấn đề biển, đảo hòng chống phá Đảng, nhà nước và chế độ. Trong điều kiện kinh tế, ngân sách có hạn, chúng ta chưa thể cùng lúc đầu tư xây dựng được ngay các lực lượng quản lý, bảo vệ biển đủ mạnh; trong khi trang thiết bị, phương tiện còn hạn chế, khó duy trì sự hiện diện thường xuyên, liên tục trên toàn bộ vùng biển rộng lớn...

Trước tình hình đó, Lực lượng Cảnh sát biển chủ động, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Các hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam thể hiện rõ bản lĩnh kiên cường, ý chí quyết tâm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén trong nhận định, đánh giá tình hình, làm tốt chức năng tham mưu chiến lược trong xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh trên biển. Đồng thời, kiên quyết, kiên trì, mềm dẻo, khôn khéo trong đấu tranh, góp phần bảo vệ hoạt động dầu khí và kinh tế biển, giữ vững chủ quyền biển, đảo; tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ

Dự báo trong thời gian tới, biển Đông tiếp tục có những diễn biến mới, phức tạp, tác động trực tiếp đến hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo Việt Nam. Các nước lớn tiếp tục gia tăng hoạt động nhằm khẳng định vị thế, tầm ảnh hưởng trong khu vực để đạt được mục đích của mình. Điều đó đặt ra yêu cầu, đòi hỏi rất cao đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển.

Để thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ nêu trên, cấp ủy, chỉ huy các cấp của lực lượng Cảnh sát biển tăng cường giáo dục chính trị, xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ; quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, nhà nước về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam "cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại". Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền các địa phương ven biển, tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Thông qua công tác phối hợp, kịp thời nắm tình hình, tham mưu, đề xuất biện pháp, tham gia xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh, thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền và thực thi pháp luật trên biển.

Ngoài ra, tiếp tục hoàn thiện việc ký kết quy chế phối hợp công tác, chương trình thực hiện công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" với các tỉnh, thành phố ven biển; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là ngư dân để mọi người nắm vững, hiểu rõ, tuân thủ các quy định của luật, sẵn sàng chấp hành việc huy động nhân lực, phương tiện tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Phát huy kết quả đã đạt được, trong tình hình mới, Lực lượng Cảnh sát biển tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quốc phòng, hợp tác quốc tế về Cảnh sát biển; tập trung mở rộng quan hệ, duy trì hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin, hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật của các nước ASEAN, nhất là các nước có vùng biển giáp ranh. Đồng thời, duy trì hiệu quả mối quan hệ hợp tác với lực lượng thực thi pháp luật của các nước nhằm tiếp thu kinh nghiệm, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, thực thi pháp luật trên biển. 

Mời bạn đọc thi viết về biển đảo

Cuộc thi viết "Chủ quyền biển đảo bất khả xâm phạm" năm 2020-2021 do Báo Người Lao Động tổ chức diễn ra từ ngày 1-8-2020 đến hết ngày 15-5-2021. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào ngày 1-6-2021 (nhân dịp kỷ niệm 2 năm chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển"), gồm 1 giải nhất 50 triệu đồng, 1 giải nhì 30 triệu đồng, 1 giải ba 20 triệu đồng và 2 giải khuyến khích - mỗi giải 10 triệu đồng.

Báo Người Lao Động trân trọng mời bạn viết tham gia cuộc thi. Nội dung, thể lệ cuộc thi và các quy định xem chi tiết tại: https://nld.com.vn/ban-doc/hap-dan-cuoc-thi-viet-ve-chu-quyen-bien-dao-20200803210847858.htm. Tác phẩm dự thi gửi về Tòa soạn Báo Người Lao Động, 127 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM; email: chuquyenbiendao@nld.com.vn.

Thiếu úy Nguyễn Đức Thắng (Trợ lý Phòng Phòng chống tội phạm ma túy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2)