Điểm tựa cho ngư dân trên biển

Ngoài nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tuần tiễu, trực chiến tại các nhà giàn DK1, Hải đoàn 129 Hải quân còn đảm nhận nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo gắn với quốc phòng an ninh, làm chỗ dựa vững chắc cho ngư dân ra khơi bám biển

Điểm tựa cho ngư dân trên biển