Sạt lở bờ biển ngày càng nhanh

Tình trạng sạt lở bờ biển ở các tỉnh duyên hải đồng bằng sông Cửu Long đang diễn ra ngày càng nhanh, bất thường, đe dọa nghiêm trọng đến các khu dân cư ven biển

Sạt lở bờ biển ngày càng nhanh