Cờ Tổ quốc dẫn đường ngư dân vươn khơi

Từng lá cờ là biểu tượng thiêng liêng trên những con tàu vươn khơi cùng ngư dân mưu sinh, góp phần bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc

Cờ Tổ quốc dẫn đường ngư dân vươn khơi
Xem thêm