Cuộc thi viết chủ quyền biển đảo bất khả xâm phạm: Vạch trần luận điệu sai trái của Trung Quốc

Việc Trung Quốc bóp méo các tuyên bố, hòa ước quốc tế để tuyên truyền, tuyên bố chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam là một "câu chuyện dối trá của thiên niên kỷ"

Cuộc thi viết chủ quyền biển đảo bất khả xâm phạm: Vạch trần luận điệu sai trái của Trung Quốc
Xem thêm