Tình yêu nơi đảo xa

25 gia đình vượt sóng ra đảo Song Tử Tây thăm chồng, con - những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo - từ đó có những cuộc trùng phùng cảm động giữa biển khơi

Tình yêu nơi đảo xa
Xem thêm