Trong 2 ngày 23 và 24-2, tại TP Phú Quốc (Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2023 với nhiều sản phẩm chất lượng, hiệu quả và có tính ứng dụng cao trong thực tiễn.

Vùng Cảnh sát biển 4 nâng cao chất lượng chuẩn bị huấn luyện năm 2023 - Ảnh 1.
Vùng Cảnh sát biển 4 nâng cao chất lượng chuẩn bị huấn luyện năm 2023 - Ảnh 2.

Các thí sinh thuyết trình mô hình học cụ

Để tập trung nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2023, việc tổ chức hội thi của Vùng Cảnh sát biển 4 có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đẩy mạnh, phát huy phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, trang thiết bị huấn luyện và ứng dụng công nghệ thông tin...

Vùng Cảnh sát biển 4 nâng cao chất lượng chuẩn bị huấn luyện năm 2023 - Ảnh 3.

Ban giám khảo chấm điểm và kiểm tra các mô hình học cụ

Trong thời gian diễn ra, hội thi đã thực hành giới thiệu, thuyết trình 31 giáo án điện tử và 18 sản phẩm, mô hình học cụ có tính khoa học, ứng dụng cao trên tất cả các lĩnh vực, chuyên ngành phục vụ công tác huấn luyện, tiêu biểu như: Giáo án kết cấu và sửa chữa động cơ diezel tàu thủy; giáo án tính năng kỹ chiến thuật, quy trình vận hành máy chính, máy phụ trên tàu TT120. Mô hình huấn luyện kiểm tra, hiệu chỉnh hệ thống Vsat Orbit AL 7103; mô hình huấn luyện kiểm tra, chẩn đoán, sửa chữa các linh kiện, board mạch điện tử; mô hình bổ trợ giáo dục truyền thống Cảnh sát biển Việt Nam…

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã lựa chọn 6 tập thể, cá nhân có thành tích tốt để trao giải.

Khánh Nhân - Văn Mẫn