Tuy nhiên, đây là giải pháp tình thế, chỉ có tác dụng giải quyết phần ngọn chứ chưa thể khắc phục được căn bệnh thâm căn của nền kinh tế là tăng trưởng thiếu bền vững. Những tồn tại của thị trường bất động sản ngày nay là một khuyết tật dễ thấy nhất của kinh tế thị trường nên không phải chỉ bán được hàng tồn kho là giải quyết được vấn đề.
Tốc độ tăng trưởng bong bóng, cơ cấu hàng hóa mất cân đối, tập trung quá lớn vào phân khúc cao cấp không phù hợp với sức mua, lỗi tất nhiên là của doanh nghiệp nhưng cũng có phần do cơ quan quản lý buông lỏng.
Vậy thì phải sửa lại các quy định từ cấp phép, rồi đưa giá bất động sản về giá trị thực, tạo nguồn tín dụng hợp lý cho người mua nhà. Muốn vậy, cần các giải pháp căn cơ lâu dài, nếu chỉ giải quyết phần ngọn, dừng ở việc giải phóng hàng tồn kho sẽ lại tạo cơ hội cho các hình thức đầu cơ, làm méo mó thêm thị trường, sinh ra bong bóng mới rồi vài năm sau lại đi giải quyết.

Đối với doanh nghiệp cũng cần có giải pháp căn cơ hơn vì dãn, giảm thuế như đã làm từ 2 năm nay chỉ có tác dụng đẩy lùi khó khăn, không phải là biện pháp giúp doanh nghiệp giảm được chi phí. Muốn giảm được chi phí thì cần phải bổ sung các chính sách giảm thuế thực sự, kết hợp với tạo điều kiện vay vốn, tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh.

Nền kinh tế Việt Nam đã quen với các gói giải cứu, hỗ trợ chưa từng có tiền lệ như gói kích cầu có giá trị hàng tỉ USD năm 2009. Tác dụng đem lại là chống được suy giảm kinh tế nhưng sức khỏe của doanh nghiệp không được cải thiện, bên cạnh đó còn tạo bong bóng ở một số thị trường quan trọng khác. Lần này, Chính phủ không thực hiện gói kích cầu mà chỉ bỏ một ít tiền cấp tín dụng cho bất động sản, còn cơ bản là miễn giảm, dãn thuế.

Để tránh những hệ lụy, việc hỗ trợ thị trường phải được thực hiện hết sức công khai minh bạch, gắn với trách nhiệm giải trình của các cơ quan có trách nhiệm, không để xảy ra tình trạng xin - cho khiến lợi ích chảy vào các công ty sân sau của ai đó.

Phá băng bất động sản để giải quyết nợ xấu, khơi thông tín dụng nhằm khắc phục tình trạng đình đốn sản xuất là khâu đột phá để khắc phục tình trạng trì trệ của nền kinh tế hiện nay nhưng đây mới chỉ là nỗ lực ban đầu vì khó khăn của nền kinh tế đã tích tụ từ lâu, cần phải có những nỗ lực liên tục mới có thể giải quyết được.
Tô Hà ghi

 

TS LÊ ĐĂNG DOANH