HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - Đặt mua báo

Cơ hội vàng

Tại kỳ họp thứ 5 của Quốc hội đang diễn ra, Chính phủ đã trình dự thảo Nghị quyết mới về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM (Nghị quyết mới) với nhiều kỳ vọng.

Cơ hội vàng
Xem thêm