Lập lại phong trào thi đua...

Tin mới

09/06/2008 23:59

60 năm trước, ngày 11-6-1948, đúng vào dịp kỷ niệm 1.000 ngày toàn quốc kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát lời kêu gọi thi đua ái quốc. Lời kêu gọi ra đời trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang vào giai đoạn ác liệt nhất. Mở đầu lời kêu gọi chỉ có 3 nội dung thi đua và giải thích ngắn gọn: “Thi đua yêu nước là diệt giặc đói khổ; diệt giặc dốt nát; diệt giặc ngoại xâm”.

Lời kêu gọi của Người đã khơi dậy tình cảm sâu sắc đối với Tổ quốc và biến thành hành động yêu nước cụ thể của mọi người tùy theo cương vị của mình, tạo thành sức mạnh dời non lấp biển của cả dân tộc.

Giặc đói khổ, giặc dốt nát bị đẩy lùi; toàn dân có cơm ăn, áo mặc, biết đọc, biết viết và giặc ngoại xâm bị đánh bại. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc. Bước vào thời kỳ hòa bình xây dựng miền Bắc, rồi cuộc kháng chiến chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, sức sống của phong trào thi đua yêu nước tiếp tục phát triển. Trong thời kỳ hòa bình xây dựng là các phong trào “Gió Đại Phong” (trong nông nghiệp), “Sóng Duyên Hải” (trong công nghiệp), “Cờ Ba Nhất” (trong quân đội). Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ là các phong trào: “Mỗi người làm việc bằng hai vì tiền tuyến”, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”...

Năm nay, kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh phát lời kêu gọi thi đua ái quốc đúng vào lúc cả nước sơ kết bước 1 cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đúng vào lúc cả nước đang phải đương đầu với thách thức lớn nhất sau hơn 20 năm đổi mới càng phải làm cho phong trào thi đua yêu nước thực chất hơn, sống động hơn. Tập trung thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện an sinh xã hội là nhiệm vụ hàng đầu. Toàn dân thi đua nhưng cấp trên, những người có trách nhiệm cao, những người đứng đầu trong hệ thống chính trị phải là tấm gương để mọi người noi theo như Bác Hồ đã làm.

Thi đua luôn là động lực cách mạng khi nội dung, mục đích được xác định và được thực hiện một cách nghiêm túc. Điều đáng nói là trong nhiều năm nay phong trào thi đua không được thực hiện liên tục, hiệu quả chưa cao và nhiều khi có phát mà không động hoặc làm lấy lệ. Nguyên nhân là do nặng về hình thức, chạy theo thành tích. Còn có một nguyên nhân khác là tình trạng chưa công minh trong xét tặng hoặc “chạy” danh hiệu thi đua làm cho cá nhân, đơn vị được xét tặng không tiêu biểu ảnh hưởng đến phong trào.

Hãy lập lại phong trào thi đua theo đúng tinh thần lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ.

Minh Lê
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI