Tin mới

06/09/2013 06:20

Lương đủ sống là yêu cầu tối thiểu, chính đáng, hợp tình hợp lý của bất kỳ người lao động bình thường nào. Song thực hiện được yêu cầu ngỡ như là đương nhiên ấy không dễ trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn hiện nay.

Nhằm tiến tới đáp ứng yêu cầu chính đáng và nhất là nhu cầu cuộc sống tối thiểu của người lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa đề xuất 2 phương án điều chỉnh mức lương tối thiểu (LTT) trong năm 2014. Theo đó, phương án 1 tăng từ 400.000 đồng đến 850.000 đồng và phương án 2 tăng ít hơn, từ 350.000 đồng đến 750.000 đồng.

Đề xuất của tổ chức Công đoàn dựa trên những điều tra, khảo sát, tính toán kỹ lưỡng và cân nhắc toàn diện một cách cẩn trọng. Theo tổ chức đại diện cho gần chục triệu người lao động trên cả nước, mức điều chỉnh LTT vừa đề nghị cũng mới chỉ đáp ứng 77%-84% mức sống tối thiểu của người lao động tính theo phương án 1 và 75%-82% nhu cầu sống tối thiểu trong phương án 2.

Đề xuất điều chỉnh LTT năm 2014 của tổ chức Công đoàn không chỉ “có tình có lý” mà còn là bước đi phù hợp để hướng tới thực hiện lộ trình tăng LTT sao cho lương tối thiểu phải bảo đảm mức sống tối thiểu vào năm 2015.

Song cần thấy thực tế là Tổng LĐLĐ Việt Nam (đại diện người lao động) chỉ là 1 trong 3 bên của Hội đồng Tiền lương Quốc gia, cùng với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (đại diện Chính phủ) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (đại diện người sử dụng lao động). Mỗi bên trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia từ vị trí của mình có quan điểm, nhìn nhận, đánh giá khác nhau về vấn đề điều chỉnh LTT. Trong đó, việc điều chỉnh LTT cũng như thực hiện lộ trình tăng lương tối thiểu đã được đặt ra với ý kiến cho rằng “gây khó” cho doanh nghiệp và nền kinh tế giữa lúc khó khăn. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội còn đề nghị Chính phủ giãn thực hiện lộ trình tăng LTT.

Đúng là không dễ để đạt được tiếng nói chung trong vấn đề LTT. Thế nhưng, trong khi đi tìm tiếng nói thống nhất thì cần đặt ra đâu là vấn đề cốt tử của LTT. Đó chính là LTT phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động. Có được bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu, người lao động mới an tâm làm việc và hơn nữa là nỗ lực tăng năng suất, sáng tạo trong lao động... LTT không bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động có thể làm nảy sinh những phức tạp trong mối quan quan hệ lao động. LTT không đủ sống thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người lao động và lớn hơn là chất lượng nguồn nhân lực.

Bởi thế, không thể không đáp ứng yêu cầu tối thiểu của người lao động, đó là lương đủ sống.

PHẠM DƯƠNG
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI