UBND TP HCM vừa có chỉ đạo liên quan đến kết quả tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến những sai phạm, thiếu sót của Học viện Cán bộ TP theo Kết luận số 36 ngày 24-10-2018 của Thanh tra TP.

Theo đó, phê bình, rút kinh nghiệm đối với tập thể Học viện Cán bộ TP HCM về những sai phạm, thiếu sót trong quá trình tổ chức đấu thầu gói thầu "xây dựng, lắp đặt, cung cấp những thiết bị ký túc xá".

Cũng với sai phạm trên, phê bình, rút kinh nghiệm đối với các cá nhân: Ông Trần Hoàng Ngân, Giám đốc Học viện Cán bộ TP HCM và hai ông Đinh Phương Duy, Võ Đào Hà - cùng là Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TP.

UBND TP HCM giao Giám đốc Học viện Cán bộ TP tổ chức kiểm điểm, phê bình các cá nhân và phòng ban sai sót trong quá trình thực hiện dự án trên, đồng thời khẩn trương đề xuất biện pháp khắc phục và báo cáo lại.

Nguyên Nguyên