Ngày 21-10, Đại hội Đại biểu Hội Nhà báo TP HCM lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra phiên trù bị.

Đại hội Hội Nhà báo TP HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra phiên trù bị - Ảnh 1.

Toàn cảnh đại hội

Phiên trù bị diễn ra với các nội dung: thông qua quy chế Đại hội VIII Hội Nhà báo TP HCM; thông qua quy chế làm việc của Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội VIII Hội Nhà báo TP HCM; thông qua thể thức bầu cử Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam…

Đại hội Hội Nhà báo TP HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra phiên trù bị - Ảnh 2.

Ông Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP HCM (thứ 2 từ phải sang) trao đổi với các đại biểu sáng 21-10

Đại hội Hội Nhà báo TP HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra phiên trù bị - Ảnh 3.
Đại hội Hội Nhà báo TP HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra phiên trù bị - Ảnh 4.

Các đại biểu dự đại hội

Đại hội Hội Nhà báo TP HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra phiên trù bị - Ảnh 5.

Tại phiên trù bị, các đại biểu cũng đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp các dự thảo văn kiện đại hội, gồm: Báo cáo chính trị của Đại hội VIII Hội Nhà báo TP HCM; báo cáo chính trị của Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 và các báo cáo tham luận.

Đặc biệt, trong phiên trù bị, Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa VIII nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 người từ 17 người được Ban Chấp hành nhiệm kỳ  VII giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam.                                                                  Ngày mai 22-10, Đại hội sẽ chính thức khai mạc.

Trường Hoàng - Tấn Thạnh