Ngày 7-1, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 và trao tặng khen thưởng cấp nhà nước.

Dự hội nghị có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo; nguyên Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê; lãnh đạo Trung ương, TP HCM và quận, huyện.

Phát biểu tại hội nghị Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo năm 2019, công tác tuyên giáo còn những hạn chế như: Hoạt động giáo dục lý luận chính trị còn có mặt hình thức, chất lượng chưa cao. Công tác triển khai, học tập quán triệt Chỉ thị 23-CT/TW chưa đa dạng, hầu hết các đơn vị mới tập trung tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, rất ít địa phương, đơn vị đổi mới hình thức để làm rõ hơn về lý luận với thực tiễn; công tác đấu tranh tư tưởng, lý luận chưa theo kịp yêu cầu, nhiệm vụ mới. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại một số nơi còn hạn chế; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là đối với những vấn đề nóng, nhạy cảm, phức tạp chưa được phát huy kịp thời …

Năm 2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM tiếp tục tham mưu hoàn thiện phương án sắp xếp báo chí - Ảnh 1.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, ông Phan Nguyễn Như Khuê cho biết Ban Tuyên giao sẽ tập trung tham mưu công tác tuyên truyền, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 – 3.2.2020). Thực hiện kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2020). 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2020)… Tham mưu tổ chức triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, triển khai chuyên đề năm 2020 thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"… 

Đặc biệt, tiếp tục tham mưu hoàn thiện phương án sắp xếp lại các cơ quan báo chí, xuất bản TP theo hướng vừa đảm bảo hiệu quả hoạt động của các cơ quan vừa phù hợp với chủ trương của Đảng, nhà nước và TP. Thực hiện rà soát, kiểm tra, củng cố, chấn chỉnh hoạt động của một số cơ quan báo chí TP, khắc phục tình trạng xa rời tôn chỉ, mục đích, nâng cao chất lượng hoạt động và đảm bảo đúng định hướng trong hoạt động thông tin, tuyên truyền…

Năm 2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM tiếp tục tham mưu hoàn thiện phương án sắp xếp báo chí - Ảnh 2.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông đã khái quát kết quả đạt được của ngành tuyên giáo TP qua 5 điểm: Ngành tuyên giáo TP đã thể hiện rõ vai trò tham mưu trên mặt trận chính trị tư tưởng của Đảng góp phần giữ vững an ninh chính trị tại TP, nổi bậc là tính chủ động, nhạy bén, sáng tạo không né tránh vấn đề mới, vấn đề khó trong đời sống xã hội. Bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, nắm chắc nhiệm vụ chính trị được phân công hoàn thành có hiệu quả công việc của mình. Công tác tuyên giáo đã tiến hành một cách toàn diện trên các mặt tuyên giáo. Ngành tuyên giáo TP thích đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động. Công tác tuyên giáo TP đã bám sát thực tế, cơ sở, trong hoạt tuyên giáo ngày càng có nhiều hơi thở cuộc sống.

Trong thời gian tới, ông Võ Văn Phuông đề nghị ngành tuyên giáo TP tích cực tham mưu cho Thành ủy TP lãnh đạo chỉ đạo các lĩnh vực tuyên giáo. Sớm phát hiện các vấn đề, các vụ việc ảnh hưởng đến có tác động sâu sắc đến dư luận chính trị, dư luận xã hội để kịp thời báo cáo tham mưu đề xuất Thành ủy các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực tuyên giáo. Chủ động tham mưu, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện và quán triệt triển khai nghị quyết của Đảng… Chủ động tham gia tích cực triển khai hoàn thành các nhiệm vụ phục vụ cho đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiến đến đại hội Đảng toàn quốc…

Năm 2020, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM tiếp tục tham mưu hoàn thiện phương án sắp xếp báo chí - Ảnh 3.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang ghi nhận sự đóng góp của ngành tuyên giáo TP.

Theo ông Trần Lưu Quang, năm 2020 là năm rất quan trọng. Đây là năm cuối nhiệm kỳ, năm tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đảng toàn quốc. Mặt khác, năm nay cũng diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng. Do vậy, công việc của ngành tuyên giáo rất nhiều, rất khó.

Từ đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM lưu ý ngành tuyên giáo TP một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong năm 2020. Đó là, ngành tuyên giáo TP phải có những đánh giá để có giải pháp khắc phục những khuyết điểm trong việc nắm bắt dư luận xã hội. Phải phối hợp với cơ quan Trung ương, quận huyện và các địa phương khác để trao đổi, học hỏi. Từ đó chắt lọc các mô hình, kinh nghiệm sáng tạo để nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên giáo...

Dịp này, một cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng nhất, một cá nhân được nhận Huân chương lao động hạng Ba; 1 tập thể và 4 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 30 tập thể được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM
Bài: TRƯỜNG HOÀNG, ẢNH: HOÀNG TRIỀU