Chiều 7-12, kỳ họp thứ 3 của HĐND TP HCM khóa IX đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP đối với ông Phan Nguyễn Như Khuê (nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP) và bà Văn Thị Bạch Tuyết (nguyên Giám đốc Sở Du lịch TP). Cả 2 người hiện là Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM.


HĐND TP HCM tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016 -2021

HĐND TP HCM tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016 -2021


Ông Nguyễn Hữu Việt (thứ 2 từ trái sang) và ông Bùi Tá Hoàng Vũ (thứ 2 từ phải sang) ra mắt HĐND TP

Ông Nguyễn Hữu Việt (thứ 2 từ trái sang) và ông Bùi Tá Hoàng Vũ (thứ 2 từ phải sang) ra mắt HĐND TP

HĐND TP HCM cũng đã bầu bổ sung ông Nguyễn Hữu Việt, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP và ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP, vào chức danh Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Trường Hoàng. Ảnh: Hoàng Triều