Bà Sherry Boger, Tổng Giám đốc Intel Việt Nam, cảm ơn lãnh đạo TP đã quan tâm đến công ty. Bà Sherry Boger cho biết hiện Intel Việt Nam có 1.332 nhân viên và sẽ tăng trong vài năm tới. Hầu hết các bộ phận, nhân viên rất trẻ; đặc biệt có 39% là nữ, 4 vị trí lãnh đạo là nữ.

Bí thư Đinh La Thăng thăm Intel Việt Nam

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng thay mặt lãnh đạo TP chúc mừng công ty năm mới thắng lợi mới và thành công. Bí thư Đinh La Thăng cũng chúc mừng thành tựu đạt được của Intel Việt Nam. Sau 10 năm, nhà máy đã đạt giá trị tăng gần 100 lần, năng suất lao động gấp gần 100 lần so với các doanh nghiệp FDI trong khu công nghệ cao.


Bí thư Đinh La Thăng phát biểu tại buổi làm việc với Intel Việt Nam

Bí thư Đinh La Thăng phát biểu tại buổi làm việc với Intel Việt Nam

Nhà máy đạt trên 12,4% giá trị xuất khẩu của TP. Điều quan trọng là sản phẩm của nhà máy đi khắp thế giới. Intel Việt Nam cũng tham gia chương trình quan trọng là phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường đại học để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Có thể nói, với những kết quả đạt được, Intel Việt Nam đã góp phần nâng cao năng suất lao động của TP nói riêng và Việt Nam nói chung. Trong 7 chương trình đột phá, Intel Việt Nam tham gia 2 chương trình, trong đó có chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, một điều rất quan trọng là hoạt động của Intel Việt Nam giúp TP tiếp tục hoàn chỉnh việc thu hút đầu tư, nhất là đầu tư công nghệ cao; giúp TP hoàn chỉnh các giải pháp, thủ tục để tiếp tục hội nhập quốc tế, tạo điều kiện việc làm cho nhân lực công nghệ cao, đào tạo nhân lực chất lượng cao. Intel Việt Nam góp giá trị xuất khẩu lớn của TP, góp phần quảng bá thương hiệu TP HCM, Việt Nam trên trường quốc tế.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Bí thư Đinh La Thăng đề nghị Intel Việt Nam tổng kết, đánh giá đầu tư giai đoạn 1, sớm đầu tư giai đoạn 2. Đề nghị thành lập trung tâm nghiên cứu phát triển giúp TP phát triển mô hình TP thông minh. giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm cho Intel Việt Nam và tập đoàn, giúp thu hút đầu tư vào Việt Nam. Đề nghị tiếp tục quan tâm thành lập quỹ đổi mới sáng tạo, giúp TP phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bí thư Đinh La Thăng cũng đề nghị UBND TP, các sở ngành tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Intel Việt Nam phát triển để thu hút thêm nhiều doanh nghiệp.

Trường Hoàng, Ảnh: Bảo Nghi