UBND TP HCM vừa có văn bản phê bình UBND huyện Bình Chánh và UBND huyện Hóc Môn vì không thực hiện đúng quy định về chương trình huy động vốn, cho vay đầu tư xây dựng trường mầm non công lập.

UBND TP giao UBND huyện Bình Chánh chỉ đạo Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh làm rõ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân có liên quan đối với việc chậm trễ trong quá trình triển khai thực hiện các dự án tham gia chương trình huy động vốn, cho vay đầu tư xây dựng trường mầm non công lập và đề xuất biện pháp xử lý cụ thể. Báo cáo UBND TP trước ngày 15-1-2018.

Đối với UBND huyện Hóc Môn, UBND TP yêu cầu UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình huyện làm rõ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân có liên quan đối với việc tạm dừng dự án Xây dựng trường Mầm non Sơn Ca, đề xuất biện pháp xử lý cụ thể. Báo cáo UBND TP trước 15-1-2018.

Bình Chánh, Hóc Môn bị phê bình liên quan xây trường mầm non - Ảnh 1.

UBND TP HCM gửi công văn phê bình huyện Bình Chánh và Hóc Môn

Từ sự việc của Bình Chánh và Hóc Môn, UBND TP yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện đúng quy định tại Quyết định 41 năm 2014 của UBND TP về chương trình huy động vốn, cho vay đầu tư xây dựng trường mầm non công lập. UBND TP cho biết sẽ không giải quyết bố trí phần lãi vay phát sinh thêm đối với các dự án quá thời gian thanh toán và quá thời gian ân hạn so với quy định, các đơn vị tự chịu trách nhiệm trước cấp ủy, HĐND địa phương.

Tin-ảnh: Ph.Anh