Tin ngày 10-10 từ Bộ Công an cho biết bộ này đã tổ chức họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng dưới sự chủ trì của Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Soạn thảo.

Bộ Công an xây dựng 3 văn bản hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng - Ảnh 1.

Họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng - Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, ngày 12-6-2018, Luật An ninh mạng đã được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV với tỉ lệ đồng ý là 86,86%.

Ngày 12-7-2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 851/2018/QĐ-TTg ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản, quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5. Trong đó, giao cho Bộ Công an khẩn trương xây dựng 3 văn bản chính trình Chính phủ gồm: Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục áp dụng một số biện pháp bảo vệ an ninh mạng; nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều trong Luật An ninh mạng và quyết định của Thủ trướng Chính phủ ban hành danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã khẩn trương triển khai các trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Để đảm bảo tiến độ đề ra, Bộ Công an đã chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương thực hiện việc xây dựng các dự thảo, tiến hành các trình tự, thủ tục theo quy định. Đến nay, dự thảo các văn bản đã hoàn thành, dự kiến chương trình làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập...

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng là những văn bản quan trọng và phức tạp, liên quan trực tiếp đến công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền của đất nước; có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của nhiều bộ, ngành và nhận được sự quan tâm rất lớn từ cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng cần phải khẩn trương hoàn thiện để trình Chính phủ xem xét ban hành, bảo đảm hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019.

P.Dương