Ngày 26-8, ông Phan Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết Bộ TN-MT đang tiến hành thanh tra 22 dự án tại tỉnh. Mọi kế hoạch thanh tra sẽ do Bộ làm độc lập và Sở không tham gia cùng đoàn.

Trước đó, ngày 23-8 tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thanh tra Bộ TN&MT đã tổ chức công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với 22 dự án được giao đất, cho thuê đất tại khu vực ven biển.


Bộ TN-MT sẽ tiến hành thanh tra 22 dự án tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Bộ TN-MT sẽ tiến hành thanh tra 22 dự án tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Theo đó, trong thời gian 45 ngày làm việc kể từ thời điểm công bố quyết định thanh tra, Thanh tra Bộ TN-MT sẽ làm việc với chủ đầu tư 19 dự án du lịch ven biển từ TP Vũng Tàu, huyện Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc. Ngoài ra đoàn sẽ làm việc tại Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Nam, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, những đơn vị có dự án sử dụng khu vực biển.

Mục đích của đợt thanh tra lần này là đánh giá thực trạng tình hình chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với các dự án trên, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý những vi phạm về giao quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo. Thông qua hoạt động thanh tra nhằm phát hiện những tồn tại, bất cập của cơ chế, chính sách để kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, sửa đổi các quy định pháp luật,…

Tin,ảnh: Ngọc Giang