UBND TP HCM vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc xử lý các vi phạm trong công tác đấu thầu gói thầu xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị ký túc xá thuộc dự án xây dựng Trường Cán bộ TP (nay là Học viện Cán bộ TP).

Theo đó, UBND TP HCM yêu cầu Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Nam Long- đơn vị tư vấn đấu thầu, nghiêm túc rút kinh nghiệm, có biện pháp chấn chỉnh hoạt động và tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật trong quá trình hoạt động giai đoạn tiếp theo.

UBND TP HCM cũng yêu cầu Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Nam Long cấm ông Trần Quang Lâm (Tổ trưởng Tổ Chuyên gia), bà Lê Phạm Thanh Lộc và ông Nguyễn Văn Hà (thành viên Tổ Chuyên gia) tham gia hoạt động đấu thầu dự án vốn ngân sách nhà nước trong thời gian 3 năm.

 Cấm 5 cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu dự án vốn ngân sách Nhà nước  - Ảnh 1.

5 cá nhân bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu, sau khi có liên quan vi phạm một gói thầu tại dự án xây dựng Học viện Cán bộ TP HCM

Đối với Công ty CP Tư vấn thiết kế công nghiệp và dân dụng- đơn vị tư vấn quản lý dự án, UBND TP HCM cũng yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm, có biện pháp chấn chỉnh hoạt động và tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật trong quá trình hoạt động giai đoạn tiếp theo; đồng thời cấm ông Nguyễn Duy Chương và ông Hồ Kim Quỳnh (đều là giám đốc quản lý dự án) tham gia hoạt động đấu thầu dự án vốn ngân sách nhà nước trong thời gian 3 năm.

Sở Xây dựng TP được UBND TP HCM giao theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP.

Trước đó, vào tháng 10-2018, Thanh tra TP HCM đã có kết luận số 36 về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác đấu thầu thuộc dự án xây dựng Học viện Cán bộ TP HCM.

Trong đó kết luận: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Nam Long trong quá trình xem xét lựa chọn nhà thầu gói thầu "Xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị ký túc xá Học viện Cán bộ TP HCM" đã đánh giá hồ sơ năng lực tài chính, kinh nghiệm nhà thầu và vật tư, thiết bị dự thầu của nhà thầu không đúng theo quy định pháp luật.

Công ty CP Tư vấn thiết kế công nghiệp và dân dụng thể hiện hành vi bất nhất và bất thường trong việc báo cáo thẩm định kết quả xếp hạng nhà thầu và trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả xếp hạng nhà thầu.

Sau khi có kết luận thanh tra và chỉ đạo của UBND TP, Học việc Cán bộ TP HCM đã có quyết định hủy quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị ký túc xá thuộc dự án Học viện Cán bộ TP HCM.

Nguyên Nguyên