Ngày 9-9, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký thay Thủ tướng ban hành Nghị quyết về phương án sử dụng nguồn kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021.

Theo đó, các thành viên Chính phủ quyết nghị thông qua phương án sử dụng nguồn kinh phí cắt giảm, tiết kiệm của ngân sách trung ương để bổ sung nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2021, tập trung cho phòng chống dịch Covid-19 như đề nghị của Bộ Tài chính.

Chính phủ đồng ý dùng 14.620 tỉ đồng từ tiết kiệm chi để chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm tại khu vực có nguy cao ở Hà Nội - Ảnh: Ngô Nhung

Chính phủ giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác của số liệu báo cáo.

Bộ trưởng Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép sử dụng bổ sung 14.620 tỉ đồng số kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách trung ương năm 2021 vào nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021 để tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng ngày 9-9, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định về việc xuất cấp hàng từ nguồn dự trữ quốc gia cho UBND TP. Cần Thơ để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Bộ Tài chính xuất cấp 40 bộ nhà bạt cứu sinh và 4 bộ máy phát điện cho TP Cần Thơ để phòng, chống dịch.

T.Dũng