Ngày 30-7, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2020), 70 năm thành lập Ban Tuyên huấn Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn.

Dự họp mặt có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Vụ trưởng Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP HCM Đặng Mạnh Trung; nguyên Chủ tịch HĐND TP Phạm Phương Thảo, nguyên Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm; Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê...

Chủ động phản bác quan điểm sai trái, luận điệu phản động! - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại buổi họp mặt

Phát biểu ôn lại truyền thống, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết hôm nay, các thế hệ cán bộ tuyên giáo của TP mang tên Bác Hồ kính yêu xúc động và tự hào họp mặt để cùng nhau ôn lại những truyền thống quý báu, vẻ vang qua suốt chặng đường lịch sử 90 năm của ngành Tuyên giáo. Trong niềm xúc động và tự hào ấy, đội ngũ cán bộ tuyên giáo TP còn có thêm niềm vui và tự hào riêng về dấu ấn 70 năm ra đời và phát triển của Ban Tuyên huấn Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn.

Theo ông Phan Nguyễn Như Khuê để xứng đáng với truyền thống anh hùng, ngành tuyên giáo TP phải làm tốt hơn nữa công tác giáo dục truyền thống, hun đúc lòng yêu nước, giáo dục lý tưởng cách mạng, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt quan tâm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Chủ động phản bác quan điểm sai trái, luận điệu phản động! - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê trao kỷ niệm chương cho cán bộ tuyên giáo TP HCM.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đề nghị trong thời gian tới, công tác tuyên giáo của Đảng bộ TP cần quan tâm một số vấn đề trọng tâm như tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất những vấn đề có tính chiến lược trong sự phát triển của TP. Tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Để làm tốt công tác tuyên giáo cần phải có những hình mẫu trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng dầu; các mô hình, giải pháp hiệu quả... Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến các điển hình học tập và làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mỗi điển hình phải thực sự là một tấm gương sống động để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân noi theo.

"Công tác tuyên giáo cần chủ động, kiên quyết phản bác một cách có cơ sở khoa học, có sức thuyết phục đối với những quan điểm sai trái, những luận điệu phản động" - ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Trần Lưu Quang cũng lưu ý công tác tuyên giáo cần quan tâm đến việc định hướng sử dụng mạng xã hội sao cho có ý nghĩa, đặc biệt là trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp có bản lĩnh, tâm huyết với nghề, có tri thức và phương pháp công tác khoa học, công tác có hiệu quả và đạt chất lượng cao. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp tuyên giáo của Đảng cho 37 cán bộ tuyên giáo TP.

TRƯỜNG HOÀNG, ẢNH: HOÀNG TRIỀU