Căn cứ Hiến pháp; Luật tổ chức Quốc hội; Luật tổ chức Chính phủ; các Nghị quyết số 46/2017/NQ-QH14, Nghị quyết số: 47/2017/NQ-QH14 của Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 4 và phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, chiều 26-10, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm đối với 2 thành viên Chính phủ.

Cụ thể, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký các Quyết định: Quyết định số 2182/QĐ-CTN miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đối với ông Trương Quang Nghĩa.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bổ nhiệm nhân sự Chính phủ - Ảnh 1.

Hai ông Trương Quang Nghĩa (trái) và Phan Văn Sáu (phải)

Quyết định số 2183/QĐ-CTN miễn nhiệm chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) đối với ông Phan Văn Sáu.

Quyết định số 2185/QĐ-CTN bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang bổ nhiệm nhân sự Chính phủ - Ảnh 2.

Ông Lê Minh Khái (trái) và ông Nguyễn Văn Thể (phải)

Quyết định số 2186/QĐ-CTN bổ nhiệm ông Lê Minh Khái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc liêu, giữ chức vụ Tổng TTCP.

Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày ký là ngày 26-10

Trước đó, Bộ Chính trị đã phân công ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng (khóa XII), Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng thời đồng ý để cho ông Phan Văn Sáu thôi giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ, để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chiều ngày 25-10, Quốc hội (QH) đã phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Trương Quang Nghĩa; Tổng TTCP với ông Phan Văn Sáu.

Chiều ngày 26-10, QH đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể làm Bộ trưởng Bộ GTVT, ông Lê Minh Khái làm Tổng TTCP.

B.T.Ngọc