Ngày 4-11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) năm 2022. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 62 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Chủ tịch Quốc hội: Giám sát phát hiện sai phạm thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện chương trình giám sát - Ảnh: Doãn Tấn

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về các giải pháp tổ chức triển khai hiệu quả chương trình giám sát của Quốc hội và UBTVQH; trong đó, đi sâu làm rõ việc lựa chọn phương thức giám sát bảo đảm linh hoạt, hiệu quả và thực chất hơn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, gắn liền với kết quả thực thi văn bản pháp luật trên thực tế; giải pháp huy động có hiệu quả sự tham gia của cơ quan kiểm toán, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội và các chuyên gia…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, giám sát là chức năng cơ bản của Quốc hội, được quy định trong Hiến pháp. Trong năm 2022, Quốc hội và UBTVQH tiến hành 4 giám sát chuyên đề, trong đó 2 giám sát chuyên đề của Quốc hội về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác quy hoạch; 2 giám sát chuyên đề của UBTVQH về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. 

Trong cả 4 chuyên đề giám sát, UBTVQH đều có kế hoạch huy động các cơ quan của Quốc hội ở Trung ương; mời và giao nhiệm vụ cho Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND 63 tỉnh, thành phố tham gia thực hiện giám sát.

Theo Chủ tịch Quốc hội, hoạt động giám sát phải "làm đến nơi, đến chốn¸có bằng chứng cụ thể, có đánh giá sát đúng với từng lĩnh vực, đưa ra kiến nghị, đề xuất sắc sảo và cũng phải theo dõi cả việc tổ chức thực hiện các kiến nghị, kết luận giám sát". 

UBTVQH yêu cầu phải xác định được trách nhiệm giải trình của các tổ chức, các cấp, ngành, các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong từng ngành, lĩnh vực. Cách làm như vậy mới hy vọng có thể tạo ra sự chuyển biến căn bản trong từng lĩnh vực giám sát, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân cả nước và yêu cầu của Đảng, Nhà nước trong từng giai đoạn.

Chủ tịch Quốc hội: Giám sát phát hiện sai phạm thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện chương trình giám sát - Ảnh: Doãn Tấn

Về phương thức giám sát, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiến hành đồng bộ từ trung ương xuống địa phương, tỉnh, thành nào làm ở tỉnh thành đó và có kiểm tra chéo lẫn nhau, HĐND làm độc lập, các Đoàn ĐBQH và Đoàn giám sát cũng làm độc lập, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ cũng làm độc lập. Qua giám sát phải chỉ ra được những tồn tại, hạn chế là do quy định pháp luật hay là do tổ chức thực hiện. Tới đây, phải tăng cường công tác giải trình tại các cơ quan của Quốc hội, chất vấn và trả lời chất vấn tại UBTVQH.

"UBTVQH yêu cầu trong quá trình giám sát nếu phát hiện dấu hiệu sai phạm đối với tất cả các lĩnh vực thì sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để nâng cao hiệu quả giám sát của Quốc hội. Cụ thể hóa trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân"- Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên cũng như Trưởng, Phó Đoàn giám sát phải có bản lĩnh, dám nói thẳng, nói thật. 

"Tránh tình trạng phát hiện từ dưới cơ sở bằng "con voi" nhưng gọt giũa dần khi lên đến UBTVQH thì chẳng còn gì nữa. Phải tuyệt đối tránh những việc như thế"- Chủ tịch Quốc hội nhắc nhở, đồng thời nhắc lại giám sát trên tinh thần hết sức xây dựng. Giữa "xây" và "chống" thì xây vẫn là căn bản, lâu dài; chống là quyết liệt, triệt để. Phải đánh giá cân bằng, khách quan để tiếp tục hoàn thiện thể chế, tiếp tục đẩy mạnh khâu tổ chức thực hiện để mọi việc tốt hơn, góp phần cho phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đất nước. Đó là mục tiêu của giám sát.

Tuy nhiên, ông Vương Đình Huệ cũng nêu rõ giám sát phải khoa học, tổ chức giám sát phải chặt chẽ và cán bộ tham gia giám sát phải bản lĩnh. 

"Phải tôn trọng đối tượng giám sát, không sách nhiễu, không gây phiền hà, không "cua cậy càng, cá cậy vây". Đây là vấn đề lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã nhắc nhiều lần. Không phải chúng ta là giám sát tối cao thì muốn làm gì cũng được, không được gây ra những phiền toái, ảnh hưởng hoạt động bình thường của các cơ quan, các đối tượng giám sát"- Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Đề nghị báo chí tham gia sâu rộng vào quá trình giám sát

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan truyền thông, báo chí, bao gồm cơ quan báo chí của Quốc hội, các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương tham gia sâu rộng vào quá trình giám sát của Quốc hội. Từ thông tin truyền thông, cung cấp thông tin liên quan đến các chủ đề này.

"Báo chí là kênh rất có giá trị, một mặt cung cấp thông tin truyền thông về hoạt động giám sát nhưng mặt khác cũng cung cấp, phản ánh thông tin về những nơi, những địa điểm mà các Đoàn giám sát có thể phải có tổ chức giám sát trực tiếp ngoài giám sát tổng hợp"- Chủ tịch Quốc hội nói.

Thế Dũng