Sáng 3-11, tại Nhà Quốc hội (QH) diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Kết luận số 19-KL/TW ngày 14-10-2021 của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ QH khóa XV. Các Ủy viên Bộ Chính trị gồm Chủ tịch QH Vương Đình Huệ; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu quán triệt và chỉ đạo tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết ngày 14-10-2021, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 19-KL/TW về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ QH khóa XV. Tại kết luận, Bộ Chính trị nêu rõ, mục tiêu của công tác xây dựng pháp luật nhiệm kỳ QH khóa XV là: Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tạo lập khung khổ pháp lý, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, 12 định hướng phát triển đất nước, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược đã được Đại hội XIII của Đảng đề ra.

Tuyệt đối không để tham nhũng chính sách - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUANG KHÁNH

Thường trực Ban Bí thư cho rằng Kết luận số 19-KL/TW và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ QH khóa XV đã nêu rõ mục tiêu, quan điểm, yêu cầu và nội dung thực hiện. Do đó trong quá trình xây dựng, ban hành luật phải thận trọng, chắc chắn, chuẩn bị sớm, làm tốt từng khâu, đặt yêu cầu cao về chất lượng, không chạy theo số lượng; lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp và lợi ích quốc gia - dân tộc làm trọng tâm. "Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "tham nhũng chính sách"; không được lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý nhà nước trong văn bản pháp luật hoặc chỉ thiên về tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước, mà thiếu đồng hành với người dân, doanh nghiệp" - ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý phải tập trung xử lý, khắc phục ngay tình trạng văn bản luật tính dự báo yếu, thiếu ổn định, "luật khung, luật ống", chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Không được để xảy ra tình trạng luật mới được ban hành đã phải sửa đổi, bổ sung, xa rời thực tiễn, luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư..., gây nên sự thiếu niềm tin của nhân dân vào luật pháp, lo ngại của các nhà đầu tư, làm ảnh hưởng tới môi trường đầu tư, kinh doanh.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch QH Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ QH khóa XV là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của tất cả cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương. "Chất lượng các dự án luật phải đặt lên hàng đầu. Chất lượng các đạo luật cuối cùng là phải phản ánh được thực tế cuộc sống, phải đáp ứng được yêu cầu kiến tạo phát triển kinh tế - xã hội bền vững và bảo đảm yêu cầu hội nhập quốc tế, các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, trật tự an toàn của đất nước" - Chủ tịch QH nhấn mạnh.

Chủ tịch QH đánh giá Đảng đoàn QH đã bám sát chủ trương, đường lối Đại hội XIII và các văn kiện khác của Đảng trong xây dựng đề án, đề ra 137 nhiệm vụ lập pháp cụ thể cần thực hiện trong nhiệm kỳ QH khóa XV, nhằm hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng hệ thống pháp luật.

Chủ tịch QH cũng yêu cầu cần quan tâm chống tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật, không để xảy ra việc lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý nhà nước trong văn bản luật; quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và doanh nghiệp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tất cả dự án luật, dự thảo nghị quyết không bảo đảm chất lượng thì dứt khoát trả lại.

"Chúng ta yêu cầu Chính phủ liêm chính thì bản thân công tác lập pháp cũng phải liêm chính, không để lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ cài cắm vào quá trình xây dựng luật" - Chủ tịch QH khẳng định. 

Văn Duẩn